Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

KORONAVIRUS JAKO PROJEV OSUDU. DILEMA OSUDU A SVOBODNÉ VŮLE. ASTROLOGICKÉ VHLEDY, KDY (MOŽNÁ I PROČ) PŘICHÁZEJÍ A ODCHÁZEJÍ VLNY PANDEMIE. CELOSTNÍ PŘÍSTUP KE KORONAVIRU.

Stále se hovoří o časovém průběhu a jednotlivých vlnách covidové pandemie, o načasování protiopatření a rozvolňování. Nicméně astrologie nám může mnohé napovědět. A ona také napovídá.

Co lidstvo odjakživa zajímá i provokuje, je otázka „střetu“ svobodné vůle versus osud. Jak známo, středověcí učenci, kteří vůči astrologii chovali sympatie, dospěli k závěru, že "hvězdy dávají sklon, ale nenutí". Chápu to někdy i tak, že z lidského hlediska pro nějaký projev jsou (vesmírně) nastaveny, do určité míry, lepší nebo horší podmínky. K poznání fenoménu osudu se obrací i astrologie. Je dnes poměrně dost astrologů, kteří ji praktikují profesionálně a jsou také tací, kteří se o ni jen zajímají. K těm druhým se počítám já.

Dnes nepochybně vládne názor, že koronaviru nás může zbavit zejména vakcína a k té dospívá svým výzkumem věda. Ta se dále také snaží (víceméně) také mnohdy posuzovat, jak by měly vypadat časové režimy (doporučené odhady, resp. postupy) budoucího smysluplného rozvolňování (mnohdy raději přísnějšího, opatrnějšího). Má se asi všeobecně zato, že v boji proti covidu lze brát vážně -- jako prostředek k poznání – jedině „racio“ (plus testy jako důkazy) a nic jiného, jako je astrologie, k tomu už nemůže nic relevantního říci. To je nesporně OK pokud jde o vakcíny, testování apod., ale ne už tak pravdivě pokud jde o ty časové režimy restrikcí a smysluplného rozvolňování. Astrologie rovněž „zapojuje“ racio, navíc ale zapojuje svým způsobem také „iracio“ (jsou tu takové záležitosti jako abstraktní Černá Luna, Dračí hlava, ocas či pojem osud). Astrologie nemá sice „vědecky testovatelné, opakovatelné, hypotézy“ jako věda, má jen jisté nepřímé (předpokládá se že empirické) důkazy. Nicméně zde může astrologie s určitou (větší) pravděpodobností odhadnout, kdy nastanou jisté polohy planet (spolu s patřičnou „optikou“ jak se na ně díváme), které přinesou lepší (i horší) časy, kdy koronavirus již pak (ne)bude tak obávaný, resp. kdy docela zmizí. A to znát, věřím, že by bylo lidem prospěšné.

Je tu ale ještě jeden (související) moment týkající se samé otázky, kdy (či jak silně) tu koronavir vlastně je. „Střízliví“ (přísně standardní) vědci (převážně pozitivisticky smýšlející, odpůrci astrologických hledisek) a ti kteří podobně smýšlí (řekněme skupina “A“), čili i ti, kteří převážně sledují konkrétní realistické statistiky, tvary křivek a vln, budou říkat, že jejich tvar bude záležet (jako důvod) jen na tom, jak se lidé (včetně postupu vakcinace, testování, zásad 3R, restrikcí, omezování kontaktů apod.) vypořádávají s virem, způsobem, řekněme že „tak a tak“. Někteří lidé, astrologii uznávající, (skupina „B“) možná spíše řekne: Platí tu (jako důvodobojí: ano, je tu relevantní, resp. potřebné ono „tak a tak“ jak říkají lidé typu „A“, ale současně (jakoby součtově) je tu i vliv určitého postavení (konstelace, aspekty atd.) určitých planet. Navrhoval bych označovat tento přístup jako „celostní“.

Posoudit, který z obou přístupů – A nebo B - by mohl být relevantnější k reálnému projevu (např. denních) nákaz (a potažmo tvaru, velikosti, umístění vln v čase) je ovšem (např. procentuálně) dosti nesnadné. Pro lidi typu A je to možná snadné, jak to posoudit: béčkařům by dali nulu. Názorový přístup „béčkařů“ by ale mohl být zcela odlišný, pokusím se o to v dalších řádcíchOhledně budoucnosti, vědci pak nespíš predikují průběh jen omezeně na několik dní dopředu, na základě pravděpodobnosti určitých („setrvačných“) tendencí křivek, nemohou ale dobře dohlédnout, kdy nastane nějaký vrchol nebo prohlubeň vln nebo kdy přijde další vlna. To je nicméně právě to, co může predikovat astrologie ve svých analýzách, s jistou pravděpodobností. Silně přichází v úvahu i predikce počátku či konce pandemie, resp. epidemie, o tomto budou též následující řádky.

 

Koronavirus chodí po vlnách...

Pokud se zde uvádí pojem vlna, vlnka, konec pandemie, - představuje to teoretický (astrologicky posuzovaný) stav, týkající se časového momentu extrémní nakažlivosti (resp. nenakažlivosti) jedinců koronavirem, kdy je snad zároveň zřejmé, že (pravděpodobnostně) časově dochází k praktickému projevu (až po statistiky) se zpožděním několika dnů (např. 6 i více) a rovněž pak - nastávají částečně i následné setrvačné projevy incidence.

S optikou aktuálních aspektů (pandemie)

1.vlna (vlnka)

Značně mi pomohlo to, co již uváděla ke koronaviru astroložka Lenka Adamová, http://www.neptunica.cz/ - podnětný článek „Lepší korona než válka“. Uvádějí se zde ještě jiné světové zdroje k tématu, jako (zejména) od C.Weisse.

Níže zde uvádím jen dva (asi nejdůležitější) odstavce z článku:

C. Weiss poznamenává důležitou myšlenku: přenos virů - entit mezi mrtvou a živou hmotou - mezi zvířaty a lidmi zahrnuje velmi primitivní procesy, ve kterých vstupuje do hry dvojí přirozenost Cheiróna, který je prostředníkem mezi lidmi a zvířaty. 
Já bych to pojala ještě jinak:
jde o primitivní (resp. původní) procesy, do kterých vystupuje dvojí přirozenost (zvířecí a lidská) jak Černé Luny čili Lilith (pomsta), tak Cheiróna (léčení). - pozn. LA“

Jsou tam (na webovce) vidět i radixy, uvedu zde u této konjunkce Černá Luna (ČL, též Lilith) a Cheiron (též psaný jako Chiron) hodnoty radixů a k nim vztažené projevy co tenkrát nastalo:

25.1.2020 - radix 2 º 27 ' - první objevení viru ve Wuhanu

a dodávám k tomu ještě já, že: 1.3.2020 -  orbis: 0 º 07 ' - téměř přesná konjunkce - vir byl poprvé evidován v Česku

V tuto dobu nastala ještě jeden (resp. dva) aspekty, které významně doprovází počátek epidemie (resp. následně pandemie), jak již uváděla L.A.:

„V březnu 2020 vytvořila konjunkce Černá Luna/Cherion přesné kvadratury na Dračí osu. Vlny epidemie se šíří dalšími zeměmi a kontinenty, vzniká pandemie..“

(je známo, že kvadratury, na „Dračí ocas“ coby minulost a „Dračí hlavu“ coby budoucnost, představující časové začátky/konce něčeho, zde „nepřátelského“, jde o kvadraturu)

V článku „Covid jako symbol“ L.A. uvádí ještě řadu dalších momentů souvisejících s covidem:

(http://www.neptunica.cz/covid-jako-symbol.html) nebo: Claude Weiss - Průběžná zpráva o Koroně z půli listopadu 2020 - k nalezení též od   http://www.neptunica.cz/

Černá Luna (Lilith) mnohdy označována jako „fiktivní“ planeta (také možno říci abstraktní, inherentní), přestavuje (astronomicky, geometricky) jedno ohnisko elipsy, po níž se pohybuje Luna kolem Země. Je to (archetypálně) jakoby fenomén karmického dluhu, zátěže. Řekl bych, že za ty hříchy (což je také nějak „fiktivní“ pojem), které jako lidstvo pácháme na Zemi, v enviromentálním smyslu, na zvířatech (od ledních medvědů až třeba po nosorožce) pikáme a netopýři či luskouni – pak jako pošťáci ve Wuhanu - nám účet jen karmicky vystavili.

Takže Černou Lunu bych považoval za planetu (byť fiktivní), která nám nyní tahá za nitky našeho zdraví, potažmo i (ne)spokojenosti. Bývá zmiňován i archetyp ČL jako „pomsta“ (jak označuje L. Adamová) nebo „výsměch“.

 

2. vlna

Pro koronavirově vypovídající momenty se zde dají vysledovat následující aspekty:

30.9.2020 – ČL konjunkce Mars (dříve uvádí L.A.) a ČL kvadratura Saturn. Dále, celý říjen – doznívající konjunkce ČL s Marsem a trvající kvadratura se Saturnem. Disharmonické aspekty Marsu s ostatními planetami jsou všeobecně známy, možná ne tolik s fiktivními planetami, jako je ČL.

3.vlna

 

Mám zde něco, co už jsem částečně uváděl (kolem 15.12.2020 v komentáři na fb v jedné astrologické skupině. Den 22.12.2020 je právě den, kdy nastává přesná konjunkce Černé Luny s Uranem (je to jako „den D“, kdy současně nastává i mysteriózní konjunkce Jupiter – Saturn) a to má ony optimální podmínky (vrchol) pro nákazu koronavirem (statistické údaje pak jdou cca za 3-6 dní), poté následovalo postupné „odcházení“ planet (kolem 15.1.2021), ale pak zase pomalu dochází přibližování Marsu k ČL. Lze hypoteticky uvažovat už o 4. vlně - viz níže, takže k výraznému odcházení covidových hrozeb moc nenastává.

Někdo možná namítne, proč by právě Uran měl (v potkání s ČL) „vyvolat“ covidové ohrožení. Je třeba se asi poohlédnout, jakých možných archetypálních situací (témat) se Uran dotýká. Mám zato, že Uran v této všelidské situaci zastupuje roli planetárního rozumového učitele, který ale dokáže i trestat.

4. vlna (vlna 4 rychle navazuje na vlnu 3, vlastně se víceméně prolínají, takže lze možná hovořit také jen o 3. vlně, nicméně jde tu ale o jinou planetu, s jiným archetypem, připadlo mi to rozlišit).

Přesnou konjunkci ČL/Mars jsem našel 28.1. 2021 (počátek vlivu cca od 24.1.), což by měla být nejvyšší možnost nákazy (statistické projevy pak cca za 3-6 dní). Mars je rychlý, takže vliv bude rychleji nastupovat a odeznívat, takže lze očekávat ústup nákazy někdy po 15.2., resp. její „hrozba“ už pak bude asi relativně malá4. vlna bude mít (resp. již má) podobu britské nebo jihoafrické mutace viru – a šíří se rychleji (jako je rychlý Mars).

Únorové covidové hrozby (které trvají i sílí) mě přivedly k tomu, že jsem se začal zajímat, kde to má astrologické pozadí. To, že je tu souvislost s naším zdravím v podobě vztahů Lilith a Chirona s disharmonickými aspekty na planety s odvrácenou „zlou“ tváří planet chápu jaksi přednostně (četl jsem to i u L.A., potažmo třeba i od C. Weisse). Původně jsem predikoval, že poslední vlna (u mne 4.) bude mít svůj vrchol 28.1.2021, kdy nastane přesná konjunkce ČL/Mars a pak poté - 14.2. - už bude pomalu odeznívat. To se koneckonců celosvětově (průměrně) i dělo. Nákaza (dalo by se očekávat), jako že bude odeznívat (od 14.2) – to ale v Česku fakticky nenastávalo, naopak to narůstalo a kulminovalo kolem 6.3., takže korelace astrologických a reálných projevů koronaviru (v incidencích) tu není.

Takže jsem si uvědomil, že tato stávající „optika astrologického vidění“ (aktuálních aspektů) mi zde neodpovídá skutečnosti

Prodloužená 4. vlna

„Epidemická“ optika pohledu (souvislost s nastupujícími mutacemi) – s tranzity ke vzniku státu

Nějak jsem se nemohl smířit s tím, že by astrologie (jaksi navíc i se svými iracionálními přesahy) nemohla postihnout takovou záležitost, jakože je tu něco tak éterického jako je vir… Vzpomněl jsem si matně na útržky z nočního vysílání seriálu na ARTu s názvem „Nebeská tělesa“ (půjde tam údajně také o nějakou astrologickou symboliku), adaptace stejnojmenného románu E. Cattonové a zmíněnou provokující otázku: Co když netvoříme svůj osud, ale osud tvoří nás? A jakže nás v tomto případě může měnit osud? Není to tak, že změní způsob našeho (stávajícího) pohledu, že změní optiku našeho vidění událostí? Dostala se mi k přečtení jedna (zatím jen jedna) věta klasika českého astrologa Jana Kefera, rada studujícím či praktikujícím astrologům: neváhejte kombinovat!   

Napadá mě jedna myšlenka – souvislost s těmi novými mutacemi, které nějak drobí svoji působnost víc asi lokálně (nejvíc postižené jasně Česko a zřejmě i Slovensko), jde už možná více o epidemii než pandemii, takže astrologický pohled pro prodlouženou 4. vlnu by měl být jako relevantní více ten mundánní, posuzovaný s tranzity k datumu vzniku státu. A mohu hledat bod obratu, kde a jak se v radixu objevují Chiron a Lilith, jakoby dva "planetární aktéři" našeho zdraví.

Vycházeje ze známého doporučení, že orbis u tranzitů je do 1º a vycházeje z kulminující vlny koronaviru (6.3. dle statistik), můžeme ještě sledovat, kdy „mohl“ nastávat její podnětný nárůst (vzestupná incidence) a nalézám:-  pro datum 16.2.: Chiron kvadratura Pluto (0 º 07 '), podpůrně: Neptun kvadratura Mars (0 º 01 '),- a vrchol covidové vlny pro 6.3. (statisticky): Chiron kvadratura Pluto (1 º 00 '), podpůrně: Neptun kvad. Mars (0 º 43 '), Saturn opozice Neptun (0º 07 ')

Na základě konstatování, že v době ca mezi 16.2. a 6.3. docházelo ke korelacím mezi maximální hodnotou denních (resp. týdenních) nákaz a silné plutonské kvadratury s Chironem. V té době bylo ČR přesvědčivě nejhorší na světě v covidových statistikách – a lze si dle mého říci, že k tomu docházelo nejen kvůli nedostatečným (např. vládním) opatřením, ale je tu i (abstraktní, symbolický a nezanedbatelný) podíl („vliv“) postavení planet (a samozřejmě že chápu, bude to mnohým lidem znít zcela nepřijatelně…). Toto mi dává za pravdu, že optika pohledu na vznik státu (epidemická) byla v této vlně relevantní vůči skutečnosti (zatímco u jiných států nejspíš tento přístup relevantní není, anebo relevantní je, pokud to mají také extrémně hrozivé s covidem a pak postupují vztahy ke svému datu vzniku státu, tedy pokud je tento vznik znám).               

Konstelace Chirona a Lilith (ČL) v „lepších časech“ (harmonických aspektech) lze nalézt a není to tak daleko, je to 21.3.2021 (řekněme že coby moment nákazy, prakticky se projeví řekněme od 25.3.), reprezentující podnětný pokles viru (sestupná incidence). Připomíná mi to (zpětně) dobu, kdy situaci ještě začátkem března zmínil profesor Konvalinka na TV v tom smyslu, že „tento stávající, dost hrozivý stav, může trvat u nás ještě dlouho, tedy pokud by nepřišel nějaký zázrak“ – a ejhle, ono to nastane, dokonce neobvykle s dvěma trigony (harmonických aspektů, signálů pro naše lepší zdraví). 

Při této epidemické situaci by mezi státy mohlo nastat, že vývoj pozitivních případů může v určité době jít dokonce opačným směrem. Všeobecné zdůvodnění (asi i vědecké, resp. u skupiny typ A) by pravděpodobně bylo takové, že takové státy měly zřejmě jiné úrovně proočkovanosti, jiné úrovně restrikcí apod. Námitka od jiných (např. u „béčkařů“) by ovšem mohla znít, zdali opravdu došlo (v kratší době) k nějak významným změnám právě z tohoto důvodu. Do jisté míry možná ano, ale může tu být (jaksi součtově, možná i více) onen planetární vliv, který u jednotlivých států (možná viděný optikou tranzitů u různých států a s jiným datem jejich vzniku) bude prostě odlišný. Vidění „astrologickou“ optikou – zde s tranzity „vzhledem ke vzniku státu“ - mi sice připadá až jako poněkud málo zdůvodnitelné (pochopitelné), ale přesto ho přijímám, je to uznávaný analytický postup, reflektující národní mentalitu, která se v určitý den jakoby „samostatně“ narodila.

Tranzity (pro den 21.3.2021):- viz bod_obratu_epide.jpg

- Chiron trigon Neptun (orbis 0° 54´)

- Jupiter (stojící poblíž MC) trigon ČL (orbis 0° 38´)

Jsou tu i podpůrné tranzity: Venuše konj. Chiron (0° 26´), - Slunce konj Chiron (1°)

Tento den bych považoval - v reálných covidových poměrech, statistikách - za představitele „přesvědčivého poklesu (epidemické) vlny“.

 

Mám důvod mluvit o prodloužené 4. vlně, silný projev s mutacemi, může jít už také o (lokální) epidemii (Slováci asi též, měli s námi stejné datum vzniku státu), která u nás začala (byla tu ještě zároveň i přítomnost odcházející vlny s Marsem) někdy po 14.2., dále vrcholila 24.2. a také 2.3., ale může postupně odeznívat do již mírnějších „světových“ (planetárních) stavů pandemie od 21.3.2021 (resp.25.3.). Vnímám to stručně řečeno tak, že v období mezi 14.2 a 21.3. a dále tu máme (možná jen pomyslně) větší „součtovou“ nálož pandemickou plus epidemickou a postupně dále nastane pokles incidence, až ve světových statistikách můžeme pak být blíže světovému průměru (a bude se to více podobat opět pandemii). Tento moment (časově) nedokáži predikovat, lze si představit, že nastane tehdy, kdy po soustavném poklesu se incidence zastaví, nicméně nákazy ještě (konstantně, možná umírněně) pokračují, ale obecně, co může přijít dále?

    

Podmínečné vlny

 

Zde je situace (s podobností k astrologickým příměrům) poněkud složitější. Pokud sestupná incidence covidu dospěje do hodnot, kdy již nebude dále klesat a zastaví se (resp. může třeba jít o delší vodorovnou stagnaci v grafu), nemusí nám být zřejmé, co nastane dál, taktéž to nebude hned zřejmé i Astrologovi (či příznivci) nemusí nám být zřejmé, zdali má jít dál v hledání svou stávající „optikou s tranzity“ (epidemickou), nebo se již vrátit do předchozí „optikou s aspekty“ (pandemické). První případ přichází v úvahu tehdy, kdy incidence bude (nějak významněji) stoupat, jako předpoklad další vlny (resp. vlnky). Druhý případ – tedy kdy další vlny již nebudou (ani v astrologických analýzách) - již čekáme „jen“ na konec korony.   

Označení „Podmínečné vlny“ jsem zvolil v tom smyslu, že časově nebudeme (nemůžeme) předem (ani astrologicky) znát, kdy nastane počátek dalších vln (mohou tu být i možné souvislosti s novými mutacemi). Jako „přesvědčivý“ počátek vlny je tedy třeba podmínečně (východiskově, reálně resp. statisticky) znát – a astrologicky ho pak v programu zobrazit (počítám zde jako body s orbisem -1 º), načež následně to pak může vypovídat (časově) o dalším průběhu vlny.

K jednotlivým nalezeným tranzitům jsou dále uvedeny: datum počátku (následně je podtrženo) – datum vrcholu – datum odchodu tranzitu. Opět platí, že reálné (statistické) projevy nutno brát se zpožděním cca +4 dny. Pokud žádné (skutečné, reálné) počátky vln nenastanou, můžeme v budoucnu (zřejmě už jen z nějakého klidnějšího koronavirového stavu) čekat na konec pandemie, ale o tom dále.   

Jednotlivé vlny (číselně 5. - 8.), resp. slabší vlny-vlnky, jsou pak k dohledání na astrologickém programu, tentokrát jde nicméně (v případě tranzitů) o poněkud slabší aspekty než konjunkce (chápáno astrologicky asi jako s menší silou, potažmo možná v síle virového účinku) jsou kvadratury a opozice.

Podmínečná vlnka č. 5

Uran kvadratura ČL 14.5. – 23.5. – 1.6.

Podmínečná vlna č. 6 – dvě kvadratury (silnější projev)

ČL kvadratura Uran (retrográdní) 21.5. – 25.5. – 31.5.

Mars kvadratura ČL 25.5. – 27.5. – 28.5.

Podmínečná vlnka č. 7

ĆL kvadratura Saturn 16.6. – 23.6. - 25.6.

     Reálně nastalo - viz dodatek1

 

Dále opět s optikou aktuálních aspektů (pandemie)

 

         5. vlna 

 

Dnes (30.7.) konstatuji (byť poněkud později) pravděpodobnou existenci 5. vlny či vlnky (srov. svět průměr/1 mil. obyv.). 

Je tu před námi kvadratura Mars/Černá Luna, její symptomy v rozmezí cca 28.7. – 5.8. (0° orbis v den 1.8.), praktické (covid) projevy cca o 3-6 dní či později. Při dnešní (vyšší) celkové proočkovanosti, stupni promořenosti, snad incidence nebude moc hrozivá; někde ve světě bude třeba hůře (možná nakonec jakoby každé místo na Zemi dostává zbytek svého přídělu viru).

Dnes (10.9.): Není mi známo, že by obě Světla měla mít (uvažováno globálně) nějakou odvrácenou, negativnější tvář, ale dokáži si představit, že kvadratury ČL/Slunce (29.8.) a také ČL/Luna (6.9.) mohou mít jistý nepříznivý „koronavirový“ odraz a následně pak vyšší denní nákazy s přesahem až do září.

Zjištěno 29.9.: Určitou časovou brzdou pro (předběžně predikovaný) příchod konce pandemie je opozice Chiron/Mars 1.10. (orbis 0°), nicméně rychlý Mars dává možnost rychlejšího ústupu jeho působení. 

Chápu, že všeobecně se objeví otázka po důkazech, proč právě tyto predikce by měly být považovány za relevantní. Bylo mi umožněno především tím, že Wikipedie měla k dispozici i graf s názvem „Vlnky chřipky a zápalu plic ve Velké Británii s největší vlnou v listopadu“ – viz https://cs.wikipedia.org/ - hledat: španělská chřipka.

 

Španělská chřipka

Zde jsou vyjmenovány významné astrologické aspekty (zejména konjunkcí a kvadratur) planet v časech, kdy docházelo k vrcholům vln v uvedeném grafu. S použitím programu ZET lze tu sledovat maximální vliv planet (což bylo možno sledovat i pro covid19) a porovnat s uvedeným grafem (tento existuje v rozsahu 2.- 4. vlny)

S optikou aktuálních aspektů (pandemie):

 

1. vlna

K případu, kdy dochází ke konjunkci Černé Luny s Marsem už jednou došlo: Před více než 100 lety na začátku března 1918 vypukla španělská chřipka. Tehdy nastala konjunkce Černá Luna / Mars“ (cit. L.A.).

Uvádí tu (spolu s radixem a ještě i s dalšími aspekty) ve svém článku „Lepší Korona než válka“ datum 4.3.1918.  A byla tu i (další, významná) astrologická podobnost s počátkem pandemie: s kvadraturou Chirona i Marse na oba Dračí uzly.

        Dále uvádím:

2. vlna – 14.7.1918 (je tu vidět menší vlna v grafu i v síle aspektů) - Chiron kvardatura Saturn (2 º) - ČL kvadratura Uran (4 º)

3. vlna - 10.11.1918 - Chiron kvadrarura Mars (0 º)

4. vlna – 24.3.1919 - ČL kvadratura Neptun

5. vlna – 26.1.1920 – již není vyobrazeno na grafu, mnou posouzeno jen v astrol. programu - ČL kvadratura Chiron ( 2°), Saturn konj. Pluto (1°), Mars kvadratura Neptun (1°)

Dalo by se možná říci, že vzato archetypálně - je španělská chřipka jako pomsta za 1.světovou válku? Pomsta koho? - může znít otázka. Pomsta vesmíru? Ne, to zní moc široce, spíše snad toto: Je to jakoby účet, vystavený karmickým systémem naší planetární soustavy.

Někdo třeba namítne: pandemie přicházejí zřejmě náhodně. Říkám: „Nu, ale jak mi pak vysvětlíte to, že podle astrologických hledisek (aspektů) v případě španělské chřipky (v grafu statistiky) to vypadá dosti souhlasně jako u covidu?“ Do značné míry jde o koherenci !

A jak to vypadalo u španělské chřipky s koncem pandemie?

Když jsem si přečetl na Wikipedii, že „Poslední lokálně více omezená čtvrtá vlna dozněla v dubnu 1920“ (pozn.: u mne tu při číslování jde o 5. vlnu) a pak někde bylo řečeno, že ta pandemie nečekaně zmizela, nedalo mi to, abych se na ty konstelace planet (v tomto čase) nepodíval. Sledoval jsem, jak se to projevuje na astrologickém programu a skutečně, něco "symptomatického" (překvapivě?) tu  nastalo, konkrétně 10.4.1920 coby v teoretickém momentu již nenakažlivosti - a také v praktickém smyslu.

A jak to tedy vyznívá v aspektech při konci pandemie španělské chřipky pro datum 10.4.?

- ČL trigon Slunce, - Chiron trigon Jupiter+Neptun, - Saturn opozice Uran, - Velký trigon Pluto/Uran/Mars

Je zde i mimořádná podpora planet už i svými harmonickými aspekty – trigony, sextily. Je tu i dost neobyčejná, silná a přesná konfigurace: 2x Drak, ale je tu i pozoruhodné Mystické psaníčko. 

Souhrnně řečeno: vše to přestavuje neobvyklou konstelaci s aspekty (a dost přesnými) transpersonálních, společenských i osobních planet (které mívají i svou odvrácenou obávanou tvář), ale nyní už v harmonických vztazích.

 

Predikce o konci pandemie (koronavirus, Covid19)

Takže se můžeme i inspirovat, že tak jak to vypadalo s koncem pandemie u španělské chřipky, tak nějak podobně to může vypadat s koncem koronaviru v budoucnu:

V aspektech pro koronavirus se ale už ukazuje výrazně radostnější postavení v čase 26.9.2021. 

viz aspekty konec_pandemie.jpg

- ČL trigon Saturn (orbis 1º) - ČL trigon Mars (0º), - ČL sextil Chiron (4 º), ČL sextil Saturn (4 º) - Mars trigon Saturn (0º) -  Neptun sextil Pluto (2º) - ČL konj. Sev. Lun. uzel (4 º) - aspekt symbolizující nové vývojové možnosti (tedy jde zřejmě o zánik předchozích globálních dějů "osudového" významu). Ale (4 º) -není to příliš?

- velké planetární konfigurace: 8 x Drak - velký trigon Mars–ČL–Saturn je vzdušný trigon a je tu dost vypovídající analogie: ano, koronavirus se šíří (převážně) vzduchem. Drak umožňuje překonat napětí, vyvolané opozicí (kde se nachází Chiron).

A astrologická interpretace s covidem pak může být dost podobná jako u Španělské chřipky: ano, může přijít konec pandemie. Dalo by se asi říci: planety to naznačují. Ne, nechci být jako Nostradamus a říkat, že to tak nastane, jen připouštím, že by to takto s jistou pravděpodobností mohlo být i tentokrát (jako v případě Šp. chřipky, četné podobnosti tu jsou) bude podobný i konec s covidem, což (4 º) zůstalo nakonec NENAPLNĚNO. Byly tu protisíly: nejen ona rychle nastoupivší opozice Chiron/Mars z 1.10., ale i ona "chronická" konjunkce Pluto/Saturn v Kozorohu - je třeba tedy postupovat dál...

Možná, že lépe než hovořit o pravděpodobnosti je hovořit o „předjímání“ (přiléhavé slovo, které jsem nedávno slyšel u P. Turnovského). Připadá mi, že slovo „pravděpodobnost“ má zajisté své místo např. ve vědě, ne už tak v případě (částečně i metaforické) astrologie, kde to slovo vyznívá možná nějak vypočítavě.

Konstatováno 1.10. 2021: Vzhledem k později nalezeným průtahům 5. vlny (opozice Chiron/Mars, viz výše) je pravděpodobně zapotřebí časově posunout i predikované (teoretické) projevy konce pandemie. Mám za to, že zde došlo (astrologicky posuzováno) k protichůdným významům aspektů planet (opozice/trigony apod.), dovolil bych si predikovat, že jde o posun konce pandemie zejména do doby, kdy odezní ona opozice.

 

Pokračování divoké 5.vlny

 

Doplněno 26.10.2021 (+7.11., 15.11., 29.11.): Vzhledem k tomu, že již „dříve nalezená opozice Chiron/Mars“ (v rámci průtahů 5. vlny, viz výše) nemá praktické projevy (incidence neklesají, ale naopak stoupají) přidávám další pohled, který situaci jistým způsobem vysvětluje (alespoň pro mne) a bude následně zapotřebí časově posunout i predikované (teoretické) projevy konce pandemie. Jde o téměř stejnou situaci jako již výše uvedený případ se Světly (Luna, Slunce) z 10.9., takže si to dovolím jen citovat a měnit pouze data: „Není mi známo, že by obě Světla měla mít (uvažováno globálně) nějakou odvrácenou, negativnější tvář, ale dokáži si představit“, že tu je: konjunkce ČL/Luna (24.10.), kvadratura Chiron/Luna (26.10.), kv ČL/Luna 31.10., op Chir/Luna (2.11.), ko Venuše/Pluto (11.12.), kv ČL/Luna (13.11.), kv Chir/Venuše (extrémní pocity nespokojenosti lidských duší) - (14.11.¨), ko Chir/Luna (15.11.), kv ČL/Luna (28.11.), op Chir/Luna (29.11.), op ČL/Slunce  ko Ven/Plu (0º) - (8.12.), kv Uran/Saturn (celkově dlouhodobé působení) - narušení běžných životních vzorců a forem fungování struktur - (0º - 24.12.) kv ČL/Luna (25.12.), kv Chi/Slunce (30.12.), op ĆL/Luna (1.1.2022), a „mohou mít jistý nepříznivý koronavirový odraz a následně pak vyšší denní nákazy“, nárůst incidence. Obrazně bych to vyjádřil asi tak, že je to jako s rozjetým vlakem (posledně silou Chiron/Mars z 1.10.), že stačí i menší „přihození paliva“ od Světel, ale častěji - do kotle ČL, Chiron -  aby se jízda (s koronou) nezastavila, tedy až do kdy…? Odhadoval bych také, že půjde možná o archetypové „přihození“ s různou „intenzitou“ (posuzováno ze Země, má Luna také různé polohy vůči Slunci). Pro „neobvykle zlé" aspekty na Světla – které by mohly rezonovat se šířením korony lze (povrchně) třeba namítnout, že by to mohlo ad absurdum hrozit lidstvu prakticky celá staletí (tyto aspekty se samozřejmě vyskytují každý měsíc), současně tu jako protiargument ale je (podobně viz dále), že v lednu 2022 orbis konjunkce Pluto/Saturn (gruntovní konstelace) již přesáhne 15° a aspekty obou Světel již tak moc nerezonují ve vztahu ke koroně.

 

Psáno 7.12.: Když je reálně nejhůř (s incidencemi), přichází zde obrat. Takže dodatečně dohledávám (a shledávám že přiměřeně) astrologické pozadí. Trigon Chiron/Slunce+Merkur, sextil Chir/Sat - a s tím pak přichází synchronicita: „Rozjetý vlak“ (jak zmíněno výše) je již brzděn od asteroidu Chirona (ukazující svou vlídnější tvář) svými harmonickými aspekty na tři planetární tělesa – což rezonuje s poklesem incidencí (0°- 30.11.)    

 

Doplněno 20.10.21(+ 7.11. 29.12.): Další nepříznivé konstelace planet lze nalézt až okolo 10.1.2022, kdy nastane opozice ČL/Mars a současně kvadratura ČL/Neptun (0°). Je tu také 6.2. kvadratura Chiron/Mars (0°).To vše vyhlíží silně disharmonicky, ovšem v tomto čase již dochází k tomu, že neblahá (astrologicky známá) rezonance na kolektivní procesy (jako války, velké krize, pandemie apod.) = Velká konjunkce Pluto/Saturn – bude již na ústupu (obecně mívá gruntovní podnět k jevům negativního charakteru). Orbis v této konjunkci představuje úhlovou hodnotu 17°, nicméně uznává se hraniční interval „přesvědčivosti disharmonie“ (nenašel jsem si jiný výraz) těchto planet a je tak nejvýše do 15°. „Zlé“ aspekty na Neptuna nebudou z tohoto hlediska až tak mocné. Z druhého hlediska lze však přihlédnout také k tomu, že Neptun archetypálně souvisí se vším latentním, sklon k iluzím a klamům. Proto v případě tohoto aspektu, který – dovoluji si předjímat – bude ještě čeřit hladinu koronavirových nákaz postupně od ledna 2022 a také v únoru, ale od  21.2. posléze již pokles incidence a v březnu by to mohlo být už nějak koncové (13.3. se ukazují příznivé konstelace!) tj. tak, jak to v případě Španělské chřipky bylo charakterizováno ve Wikipedii se slovy: „Virus následně zmutoval a stal se podstatně méně smrtícím." - viz příspěvek Koronavirové odcházení v roce 2022.

 

Shrnutí (i trochu filosoficky)

S jakými planetami tedy lze uvažovat v případě koronaviru? Především je známo, že některé planety mají svoji odvrácenou tvář, výrazněji „zlé“, než jiné. Pro případ covidu to bude mít zřejmě ještě užší významy. Především jde o transpersonální, pomalé planety Pluto, Neptun, Uran a také zmiňuji některé další planety, které by zde mohly archetypálně vyznívat:

Pluto: např. ničení, nezvládnutí přírodních sil, katastrofy. Neptun: iracionalita, podvody. Uran: samostatný rozvoj a to další, již zmíněné ve 3. vlně. Lilith (Černá Luna): její odvrácená tvář byla zmíněna v úvodní části. Chiron: významná planetka, která má něco společného s naším zdravím, zhrzený léčitel. Saturn: jeho projevy jsou všeobecně známy, zde by bylo na místě zejména omezení v prostoru a čase. Mars: zde bylo se možná hodilo: akční škůdce, energetický spouštěč, mnohdy překvapivý svými novými „mutacemi“.

Připadá mi, že při takové celoplanetární otázce jako je pandemie, se jindy často zkoumají hlediska „planet ve znameních“ (uvádím je zde méně) nicméně vnímám je spíše podpůrně. Jako by v „pandemické válce“ šlo více o energie významnějších disharmonických aspektů (od planet, které k tomuto tématu mají co říci) než o tom, odkud se tento boj vede. Samozřejmě lze brát v úvahu i podpůrné hledisko, jak silně se planeta v tom kterém znamení nachází, jde-li o poněkud silnější projev (domicil, povýšení) nebo částečně slabší projev (vyhnanství, pád), což je citlivé asi u pomalých planet, kde je účinek planety ve znamení dlouhodobý (např. současný Pluto v Kozorohu). Hledáním těchto charakteristik by to sice více zabarvilo celkový pohled (možná někdy i přesněji, tak jak to platí v osobních horoskopech), nicméně v případě pandemie tu půjde zejména o jednotící kvalitu planetárních sil, což reprezentují ony disharmonické aspekty (značící konflikty, potíže). Vesmírné zákony stojí na matematice – říkají kosmologičtí fyzici (a např. řada 0, 60,120 úhlových stupňů je něco jiného než 0, 90,180, – že ano).

OSUD je zde (časově) právě jakoby „dopaden“ projevem viru. Astrologie je tu jako prostředek (možná neznámo, zda jediný) k určitému poznání OSUDU. Filosoficky vzato, může být zajímavé poznávat, jaký je poměr (podíl) významu obou veličin: osudu a svobodné vůle. Odhadnout nějaké vyčíslení (procentuálně) je velmi těžké. V běžném osobním životě člověka bude zajisté silně převažovat význam svobodné vůle, ale v případě velkých společenských dějů (jako jsou válka apod.), přírodních katastrof, pandemií atd., je podíl osudu (který se snaží poznávat astrologie) nezanedbatelný.

Je tu možný malý příklad: Podle jistého imunologa jsou restriktivní opatření velice důležitá, a když např. začátkem prosince 2020 vláda zaváděla rozvolňování, byly pak důsledky nakažení o Vánocích katastrofální – bylo to takto chápáno zřejmě jen z tohoto důvodu rozvolňování. Netvrdím, že restrikce nemají pozitivní vliv na zlepšení stavu s pandemií, současně si ale uvědomuji, že když sleduji astrologické aspekty, v tu dobu to znamenalo situaci, kdy následně „22.12.2020 je právě den, kdy nastává přesná konjunkce Černé Luny s Uranem… a to má ony optimální podmínky (vrchol) pro nákazu koronavirem (statistické údaje pak jdou cca za 3-6 dní)…“  (citováno z předchozí části vlny 3). Takže si dovoluji predikovat, že onen katastrofální stav nastal zřejmě ze dvou důvodů (možno říci jaksi součtově): nedostatečná opatření a uvedená konjunkce. Možno jen odhadovat v jakém poměru, zde bych řekl že spíše větší byl podíl uvedené konjunkce (když tu tehdy ani nebyla žádná proočkovanost).

Již jsem zmínil v úvodní části dva koncepty, jak lze přistupovat k otázce pandemie. V mnou preferované koncepci (uznání pro typ „B“), jak postihnout problematiku průběhu korony v čase, bylo nutné připustit jak hledisko osudu (potažmo astrologické), tak současně i principy svobodné vůle: vědecké (vakcíny, restrikce, organizační záležitosti apod., které výhradně uznává skupina „A“). 

Uznávat oba koncepty (vliv osudu i svobodné vůle) současně (coby případ „B“, celostní přístup), není nic nového, filosoficky vzato, k tomu se i svým způsobem přibližoval filosof Arthur Schopenhauer, mimo jiné přesvědčením o iracionálních souvislostech ve světě, známý je jeho výrok: „Člověk může dělat co chce, ale nemůže chtít co chce“. Nějak mi to připomíná onen nepomíjející vliv planet (poněkud skrytý, nepřímý, po většinu času snad jakoby mlčící) v otázkách korony.

Věřím, že není vůbec nadbytečné zabývat se také tím, kdy či jak nastupují pandemie či epidemie. Nevím, jak by („střízliví“) vědci odpovídali na otázku, jestli si myslí, že přichází zcela náhodně, či současně i tehdy, když nastanou nějaké ty nežádoucí přenosy mezi zvířaty (netopýry…) a člověkem atd. – a říkali by: tomu je ale třeba se vyhnout (jenže to asi nebude možné tak pečlivě neustále dodržovat). Takže názorově dnes panuje zřejmě stav, kdy se říká: „Pandemii jsme předvídali roky. Je třeba se připravit …Příčinou je globalizace, ale i třeba kácení pralesů … planeta nám dává varovné signály – říkají vědci“ (iDnes.cz, zpravodajství 24.3.). S tímto lze souhlasit, také je tu tání ledovců, veškeré environmentální prohřešky, které pácháme na planetě, možná i to může být nějaké podpůrné nakopnutí, přes zvířata a pak mohou přijít i ty viry. Vědcům je možná dost zřejmé, že v létě poklesne infekčnost viru, mají zajisté nějaké zkušenosti jak epidemie či pandemie probíhaly dříve, nevím, jak úspěšně se daří, např. evolučním biologům, dělat nějaké prognózy. Jinak ale pro nějaká přesnější určení času, jak nastupují a odcházejí vlny korony, tu nejsou zřejmě k dispozici nějaká kognitivní zdůvodnění. Nejvíce důležité je to asi znát, kdy by mohla pandemie přijít.

Pokusy astrologů k předpovědi o pandemii ve světě už zřejmě probíhaly, L. Adamová např. uvádí:http://www.neptunica.cz/z-clanku-ke-korone-od-c-weisse.html, kde v odstavci: „Varování André Barbaulta před pandemií“ se píše "Může se stát, že budeme vážně ohroženi novou pandemií v letech 2020–2021...“pětice pomalých planet se nahromadí v rozsahu cca 100 stupňů, a dojde ke spojení mezi Jupiterem, Saturnem a Plutem, což by mohlo výrazně přispět k nerovnováze“.

Některým zájemcům o astrologii (nemusí to být ani profesionální astrologové) to je možná dost srozumitelné, kdy ty začátky nejspíš přijdou (svými vhledy). To, co nejvíc vyvolalo počátek španělské chřipky a koronaviru bylo již zmíněno výše, v obou případech šlo taktéž o přítomnost kvadratury na Lunární uzly (!), nicméně možná ještě i dále přesvědčující jsou tu  (současně) také i některá podpůrná postavení planet, která lze v celku pak chápat jako mimořádně „drsná“ (jiný výraz pro tradiční označení disharmonická, je jakoby až strašidelná). V případě španělské chřipky je to konjunkce Neptun/Saturn ve Lvu. V případě koronaviru bylo tu již zmíněné postavení Pluta a Saturna v Kozorohu (celkově asi dávající tendenci k těžkým časům lidstva, což plně platilo do roku 2020, nicméně jejich konjunkce dosahuje i v roce 2021).    

Tak jako Černá Luna (Lilith) je „fiktivní“ planeta (druhé ohnisko lunární orbity) a dva Lunární uzle (Severní a Jižní, resp. Dračí hlava a Dračí ocas), zastoupena, resp. zobrazena dvěma průsečíky lunární dráhy s ekliptikou a "pouze" jejich symbolický projev (čili nic hmotného to není), tak podobně, asi podle vědeckého pohledu, má astrologie dosud jen „fiktivní“ důkazy pro své interpretace?! Co k tomu říci? Astrologie má dosud „jen“ (řekněme víceméně) empirické důkazy, často se uvádí, že jde o podobnosti v rovině symbolické, archetypální (archetypový obraz) či další strukturované přístupy. Jednodušeji bych to vyjádřil asi tak, že ukazuje na větší stupeň pravděpodobnosti kdy něco může nastat, či že jsou tu jisté tendence, aby nějaký jev nastal, je tu i charakter metafyziky (nejedná se tu jen o hmotné planety). Nicméně nepřímé důkazy (indicie) o spolehlivosti astrologie – věřím – ještě nastanou, možná budou i potvrzeny. Astrologie se opírá spíše o analogické principy (pravděpodobnost, průměrnost), takže o přímých důkazech zřejmě nelze uvažovat. Naproti tomu věda (astronomie) operuje s jednoznačností, přesností, takže o přímé důkazy tu jde. Situace podobná možná tomu, jako když dnes vědci došli k přesvědčení, že Temná hmota a Temná energie musí existovat (když jsou jistými projevy „nepřímo spatřovány“), ale zatím nevědí, co to vlastně je, či jak to vypadá. 

Ohledně mého přístupu ke vztahu koronaviru a astrologie: přiznám se, že se spoléhám raději více na svou pravou mozkovou hemisféru (syntézu, představivost, intuici atd.), než tu levou hemisféru (analytické myšlení, logické uvažování...), snažím se vyhledávat jen to podstatné, co mi dává smysl (např. zde konkrétně zdůrazňování významu Černé Luny a Chirona). Uznávám, že jsem si svým přístupem své astrologické vysvětlování dosti zjednodušil tím, že vynechávám širší vztahy (souvislosti) na planety, které obvykle mají v podobných otázkách něco šířeji symbolicky vyjádřit. Možná, že tento příspěvek lze brát jako taková lehká astrologická zkratka na téma: Korona v čase.      

Samozřejmě vnímám (souběžně) důležitost všech složek lidských zásahů jako je vakcína, proočkovanost, restriktivní opatření, obecně vše reprezentující onu svobodnou vůli rozumného, zodpovědného člověka proti coviduNeočekával jsem, že zde uvedené korelace budou plně korektně prediktivní, nýbrž budou spíše archetypově prediktivní a alespoň poodhalí, co za těmi koronavirovými cestami ještě "může stát". 

František Nepustil    Praha, únor, částečně březen, 2021. Později částečně doplněno (datumově označeno).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jam Ula - Odcházení korony

25. 2. 2022 21:08

Přiznám se, že astrologické předpovědi o odcházení pandemie v březnu 2022 vítám. Vědci a odborníci však počítají s tím, že mohou přijít další vlny Covidu či jeho mutací zase na podzim, proto doporučují ve vakcinaci pokračovat. Jenže pandemie, jak jsme viděli, se projevila přibližně stejně na celé zeměkouli a pokud by stupeň virové nálože měl nějak souviset s teplotou vzduchu, pak by na jižní polokouli (Austrálie, Jižní Amerika,..) byl počet nakažených a nemocných evidentně rozdílný než u nás na severní polokouli. V této astrologické verzi je tedy v článku "Koronavirové odcházení v roce 2022" zmiňována zásadní souvislost pandemie koronaviru s postupným vzdalováním Saturna od Pluta, přičemž rychlejší Saturn se už navracet jen tak nebude. Právě z těchto důvodů tuto astrologickou verzi vítám.